Příjmy = součet všech prostředků domácnosti, podpora v nezaměstnanosti, mateřská, rodičovská, důchod, sociální přídavky, příspěvky na bydlení, výživné, příjem z pronájmu nemovitosti, jakýkoliv vedlejší příjem.
Aktiva = součet odhadní ceny veškerého majetku - nemovitostí, automobilů, cenných papírů (akcie, obligace), hotovost na účtech, púrostředků na účtech stavebního spoření nebo v podílových fondech.
Průměrný počet let do splatnosti dluhu = v případě více půjček počítán vážený průměr.
 
Veškeré výdaje = součet všech výdajů na roční provoz domácnosti, včetně mimořádných výdajů: nájem, fond oprav, poplatky za topení, elektřinu, plyn, televizi, internet, telefon, náklady na potraviny, dopravu, povinné ručení, platba za školku, zahrnuty musí být veškeré výdaje.
Splátky dluhu včetně leasingu = součet všech splátek za celý rok, zahrnují splátky leasingu, hypotéky, spotřebitelských úvěrů, půjček ze stavebního spoření, nebankovní splátky úvěrů, zaměstnaneckých půjček, splátky příbuzným, splátky na kreditní karty, splátky kontokorentu.

Všechny příjmy, splátky a výdaje jsou za rok. Výsledek koeficientu je pouze orientačním ukazatelem, celkový stav hospodaření domácnosti ovlivňuje řada dalších vlivů, které koeficient nemůže zohlednit.

Tento vzorec byl vyvinut jako nástroj, jak se vyvarovat přílišného zadlužení. Pomůže vám spočítat, jaká je momentálně vaše finanční situace. I když se vám může zdát, že je uspokojivá, a nic vás netíží, opak může být pravdou.

Díky koeficientu snadno zjistíte, jak si stojíte a jestli vám nehrozí nebezpečí finančních problémů. Z koeficientu se také dozvíte, jak si upravit individuální finanční plán, abyste měli dostatečnou rezervu na neočekávané výdaje. Poradíme vám také, kam se obrátit v případě, že se domácnost dostane do nečekaných potíží.

Řada domácností často ani nemá dostatečnou rezervu pro případ, že by došlo k nečekaným událostem a výpadkům příjmů. Tyto případy pak pro některé domácnosti mohou skončit v krajním případě až exekucí. Výpočtem našeho koeficientu zjistíte, v jaké skupině se nacházíte. A navíc se dozvíte, co dělat, abyste se nedostali do finančních problémů nyní ani v budoucnu.

 
 

Příjmy (uvádějte pouze čisté příjmy, po zdanění, platbě nemocenského a sociálního pojištění):

 
  Měsíčně: Ročně:
 

Majetek:

Splátky dluhu:

  Dosud neuhrazená částka Podíl na celkovém dluhu Počet let do splatnosti (celé roky, zbývající měsíce vypište do kolonky vedle) Počet měsíců do splatnosti (pokud se nejedná o celé roky) Splátka   Počet let do splatnosti (přepočet z měsíců): Frekvence splátek (12 - jestliže splácíte každý měsíc, 4 jestliže čvtrletně)
%  
%  
%  
%  
%  
Celková neuhrazená částka Průměrný počet let do splatnosti dluhu Splátky dluhu (měsíčně) Splátky dluhu (ročně)
 


Průměrný počet let do splatnosti: jde o součet podílů částek jednotlivého dluhu násobený počtem let do splatnosti příslušného dluhu

Výdaje:

  Měšíčně Ročně
 
 
Celkové roční provozní výdaje  
     
Celkové roční ostatní výdaje